Agil systemförvaltning – Relation och interaktion

Alla pratar agilt men vad menar man egentligen? Har du arbetat enligt vattenfallsmodellen? Uppfattade du att det tog en evighet att komma från specifikation till färdig produkt, och att verksamheten hade utvecklats i en helt annan riktning under tiden? Om du har läst Dr. Winston W Royce arbete från 1970 ( http://www.serena.com/docs/agile/papers/Managing-The-Development-of-Large-Software-Systems .pdf ) som ligger till grund för vattenfallsmodellen, så kan du redan på sidan två se att han var ytterst tveksam till att detta skulle fungera utan iterationer. Så agila arbetssätt är inget nytt. Men tyvärr har många lösningar som vi använder i dag tidigare utvecklats enligt den feltolkade modellen, så vi sitter med dem i systemförvaltningen…. Vad kännetecknar då en oagil lösning?

1. Relationen mellan verksamhet och systemförvaltning hanteras via processer och verktyg
2. Stort fokus på omfattande dokumentation och kravspecar
3. Allt skall förhandlas mot kontrakt, varje timme räknas
4. Planen ligger fast om så världen förändras

Oftast brukar man kunna lägga till en allmänt trist och tråkig stämning…

Min erfarenhet som förvaltningsledare har lärt mig att detta går att förändra. Och jag brukar ta min utgångspunkt i det agila manifestet ( http://agilemanifesto.org/iso/sv/ ). Som du ser är detta precis tvärt om mot vad jag beskrev ovan. Och grunden till agil systemförvaltning börjar i relationen och förståelsen. Men det kräver ett visst mod att träffa en kund eller verksamhet som i många år varit missnöjd och vara beredd att möta den besvikelse och frustration som han eller hon känner. Men genom att lyssna och försöka förstå samt nysta i vad som smärtar mest kan du komma långt. Och lova inte runt utan leverera i små steg. De märkliga som har slagit mig många gånger är att det ofta är småsaker som skapar mest irritation, prioritera dem så att de inte skyms av de stora sakerna.

När vi börjar att lyssna börjar vi att förstå, när vi skapar relationer börjar vi interagera, när vi börjar samarbeta uppnår vi storverk…

 

About

Har arbetat med systemförvaltning sen 1995. Driver arbetet med att utveckla agil livscykelbaserad taktisk förvaltning. Är certifierad både inom Scrum och ITIL