Allting går att sälja med mördande reklam –

– även lagom söt konserverad gröt, skaldade Ulf Peder Olrog på 1940-talet. En text som jag ibland tycker stämmer väl in på IT-branschen. IT har en förkärlek för att hitta på egna begrepp; t ex  IoT Internet of Things eller sakernas internet, BYOD bring your own device, Cloud, BI, Big Data, Big decisions och helst […]

Läs hela artikeln »

Kurs Agila metoder för systemförvaltning i praktiken 2016

Tycker du att du har kört fast i ditt dagliga systemförvaltningsarbete? Att du saknar inspiration och att ärenden hopar sig i en ständigt växande hög? Funkar ditt team så där och är du missnöjd med kvalitén och det ni producerar? Kom till en inspirerande kurs/workshop där du får changs att hitta andra sätt att arbeta, […]

Läs hela artikeln »

IT – en processindustri

”Fler it-jättar ska följa i Facebooks fotspår och etablera datorhallar i Sverige – i stället för i våra nordiska grannländer. För att visionen ska bli verklighet vill nu regeringen sänka skatten på el för företag inom tjänste- och servicesektorn, skriver Dagens Industri.” Jag har länge, i snart 20 år, hävdat att IT är en processindustri. […]

Läs hela artikeln »

Affär och Teknik

Allt som oftast hör man IT-avdelningen framföra behovet av teknisk kompetens hos företagsledningen för att förstå affären men tvärtom är minst lika viktigt. Om man inte förstår affären kan man heller inte avgöra vilken teknik som skall användas och hur denna skall implementeras. Möjligheten med IT är enorma men för att denna skall komma till […]

Läs hela artikeln »

Myten om standardprogram

Polisens IT-chef Tomas Landeström; uttalade den 29 januari 2015 i Computer Sweden: ”Rapporteringssystemen hos Polisen är speciella eftersom de har kopplingar till Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Brå. Ett Sverige specifikt eko-system. Då skall man akta sig för att köpa en standardplattform och försöka anpassa.” Jag delar hans uppfattning. Vad är egentligen ett standardsystem/en standardplattform? Ett standardsystem […]

Läs hela artikeln »

Livscykelhantering med Bostonmatris

Boston matrisen utvecklades från början för att utvärdera och hålla kontroll på produkters livscykelhantering ur ett marknadsföringsperspektiv. Själv har jag funnit att modellen även fungerar bra för att hålla koll på var i livscykeln system befinner sig. Matrisen består av fyra delar och representerar användaren: Hund Valp: Systemet är i beta, tester förekommer, uppgraderingar sker löpande […]

Läs hela artikeln »

Sämre IT-säkerhet i svenska myndigheter

Man slår nu larm att IT-säkerheten på våra svenska myndigheter har blivit skrämmande låg. Orsaker som nämns är: Dålig intern kompetens genom att driften Outsoursats och där igenom har man fått ett kompetenstapp. Ledningarna anser att det är en teknikfråga. Det finns ingen sammanhållande funktion, vilket leder till dålig överblick. Riksrevisionen belyste problemet redan 2007, men konstaterar […]

Läs hela artikeln »

IT-support flyttar hem

Jag och Torbjörn satt för någon vecka sedan och diskuterade vilka konsekvenser som outsorcing kommer att få på IT och vi kom fram till att en hel del interna roller kommer att försvinna. När jag sedan läste vad Johan Magnusson och Elisabeth Stjernstoft säger inser jag att vi glömde en viktig komponent i vår diskussion. […]

Läs hela artikeln »

ITm5 på Tyresö företagsdags mässa

ITm5 återlanserade vi igen nu på Tyresö företagardags mässa. Flera besökare frågade och var intresserade.  

Läs hela artikeln »

Vad får Systemförvaltning kosta?

Vad får Systemförvaltning kosta? Hur motivera kostnaden utifrån ett affärs- och verksamhetsperspektiv? Från IT-avdelningen har ofta framförts att nyttovärdering ger ett förträffligt underlag för management att värdera kostnaden för Systemförvaltningen. Som ekonom har jag ställt mig frågande till vad en nyttovärdering skulle ge i krassa termer av pengar. För mig gäller kronor inte diffusa nyttor. […]

Läs hela artikeln »