Kategori-arkiv: Ledning

Kategori för Management aktiviteter

IT – en processindustri

”Fler it-jättar ska följa i Facebooks fotspår och etablera datorhallar i Sverige – i stället för i våra nordiska grannländer. För att visionen ska bli verklighet vill nu regeringen sänka skatten på el för företag inom tjänste- och servicesektorn, skriver Dagens Industri.” Jag har länge, i snart 20 år, hävdat att IT är en processindustri. […]

Läs hela artikeln »

Myten om standardprogram

Polisens IT-chef Tomas Landeström; uttalade den 29 januari 2015 i Computer Sweden: ”Rapporteringssystemen hos Polisen är speciella eftersom de har kopplingar till Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Brå. Ett Sverige specifikt eko-system. Då skall man akta sig för att köpa en standardplattform och försöka anpassa.” Jag delar hans uppfattning. Vad är egentligen ett standardsystem/en standardplattform? Ett standardsystem […]

Läs hela artikeln »

Vad får Systemförvaltning kosta?

Vad får Systemförvaltning kosta? Hur motivera kostnaden utifrån ett affärs- och verksamhetsperspektiv? Från IT-avdelningen har ofta framförts att nyttovärdering ger ett förträffligt underlag för management att värdera kostnaden för Systemförvaltningen. Som ekonom har jag ställt mig frågande till vad en nyttovärdering skulle ge i krassa termer av pengar. För mig gäller kronor inte diffusa nyttor. […]

Läs hela artikeln »

Mycket snack och liten verkstad?

Hur skall man i Systemförvaltningen hantera alla dessa kontrollfunktioner, nya som gamla, som kan finnas i en organisation. Internrevision och Controllers i olika former (business, ekonomi,IT, mfl) har vi länge märkt av och kanske också Riskhantering och Compliance (regelefterlevnad) även om reglering blir mer och mer komplicerad och på senare tid har också tillkommit Miljörevision […]

Läs hela artikeln »

Hur minska förvaltningen av IT-system för att få plats för affärsutveckling och innovationer?

Utgångspunkt i nedanstående resonemang är den indelning som ofta görs i Utveckling, Förvaltning resp Drift. Driften är inte i fokus i detta inlägg. I begynnelsen fanns utveckling av nya IT-system som så småningom behövde tas om hand. Förvaltning av IT-system etablerades. För att säkerställa finansiering av förvaltningen drevs frågan om att etablera ett Systemägarskap i […]

Läs hela artikeln »