Kategori-arkiv: Leverantörshantering

Allting går att sälja med mördande reklam –

– även lagom söt konserverad gröt, skaldade Ulf Peder Olrog på 1940-talet. En text som jag ibland tycker stämmer väl in på IT-branschen. IT har en förkärlek för att hitta på egna begrepp; t ex  IoT Internet of Things eller sakernas internet, BYOD bring your own device, Cloud, BI, Big Data, Big decisions och helst […]

Läs hela artikeln »

Myten om standardprogram

Polisens IT-chef Tomas Landeström; uttalade den 29 januari 2015 i Computer Sweden: ”Rapporteringssystemen hos Polisen är speciella eftersom de har kopplingar till Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Brå. Ett Sverige specifikt eko-system. Då skall man akta sig för att köpa en standardplattform och försöka anpassa.” Jag delar hans uppfattning. Vad är egentligen ett standardsystem/en standardplattform? Ett standardsystem […]

Läs hela artikeln »

Livscykelhantering med Bostonmatris

Boston matrisen utvecklades från början för att utvärdera och hålla kontroll på produkters livscykelhantering ur ett marknadsföringsperspektiv. Själv har jag funnit att modellen även fungerar bra för att hålla koll på var i livscykeln system befinner sig. Matrisen består av fyra delar och representerar användaren: Hund Valp: Systemet är i beta, tester förekommer, uppgraderingar sker löpande […]

Läs hela artikeln »

Vad är systemförvaltningen år 2014?

Vad står systemförvaltningen för idag? Ibland undrar jag vad detta begrepp betyder år 2014? Det finns så många ord, så många begrepp som vi bara har fått ärva och utnyttja, utan att på något sätt vidareutveckla eller uppdatera dem. Ett typiskt exempel är just systemförvaltningen där det har hänt så mycket under de senaste 30 […]

Läs hela artikeln »