Kategori-arkiv: Styrning

Kategori för Governance aktiviteter

Sämre IT-säkerhet i svenska myndigheter

Man slår nu larm att IT-säkerheten på våra svenska myndigheter har blivit skrämmande låg. Orsaker som nämns är: Dålig intern kompetens genom att driften Outsoursats och där igenom har man fått ett kompetenstapp. Ledningarna anser att det är en teknikfråga. Det finns ingen sammanhållande funktion, vilket leder till dålig överblick. Riksrevisionen belyste problemet redan 2007, men konstaterar […]

Läs hela artikeln »

Mycket snack och liten verkstad?

Hur skall man i Systemförvaltningen hantera alla dessa kontrollfunktioner, nya som gamla, som kan finnas i en organisation. Internrevision och Controllers i olika former (business, ekonomi,IT, mfl) har vi länge märkt av och kanske också Riskhantering och Compliance (regelefterlevnad) även om reglering blir mer och mer komplicerad och på senare tid har också tillkommit Miljörevision […]

Läs hela artikeln »

Hur minska förvaltningen av IT-system för att få plats för affärsutveckling och innovationer?

Utgångspunkt i nedanstående resonemang är den indelning som ofta görs i Utveckling, Förvaltning resp Drift. Driften är inte i fokus i detta inlägg. I begynnelsen fanns utveckling av nya IT-system som så småningom behövde tas om hand. Förvaltning av IT-system etablerades. För att säkerställa finansiering av förvaltningen drevs frågan om att etablera ett Systemägarskap i […]

Läs hela artikeln »

Kanske är det inte längre systemförvaltning vi ska prata om?

Kanske är det inte längre systemförvaltning vi ska prata om, utan e-förvaltning istället? Har ni hört talas om begreppet e-förvaltning? Det hade jag hört förut, men visste inte riktigt vad det betydde exakt förrän jag läste denna artikel. Tycker att det kan vara intressant för alla er som är intresserade av systemförvaltning och som jobbar med […]

Läs hela artikeln »

När den krassa verkligheten möter ledningens illusioner

organisation

Det finns ett talesätt som säger ”Uppföljning är bra, men kontroll är bättre”…. Jag har funderat mycket på detta talesätt. Vad innebär egentligen kontroll? I många företag och organisationer som jag verkat i och som varit framgångsrika har verksamheten fungerat TROTS organisationen och trots kontroll. Missförstå mig rätt, det är klart att man måste ha […]

Läs hela artikeln »