ITm5 – Mognadsmodell – It Mognad

Mognad i tre dimensioner

Grunden till ITm5 är en mognadsmodell i fem nivåer. Men också i tre dimensioner:

Organisationsförmåga – Hur väl organiserad är man för att återanvända kunskap och följa upp. På den lägsta nivån är organisationen reaktiv, händelsestyrd och återvinner inte kunskap och om man lyckas beror det på nyckelindivider, i den övre nivån är processer och styrning optimala och man arbetar proaktivt med ständiga förbättringar.

Beskrivningsnivå – Hur väl dokumenterat är system, processer, roller och arbetssätt. På den lägsta nivån är beskrivningar (om de finns) summariska eller föråldrade eller felaktiga, i den övre nivån är beskrivningarna väl underhållna och tillgängliga samt aktuella.

IT mognad – Hur väl hanterar verksamheten sina IT lösningar och investeringar. I den lägsta nivån finns grundläggande system med ett fokus på kostnadsbesparingar och oftast IT kontrollerat, i den övre nivån används IT för att få verksamheten att växa och där har verksamheten också kontroll på sina IT behov.

IT Mognad

Före ett ITm5 införande genomför vi en granskning av vilken mognad som din förvaltning befinner sig i och därigenom vad som är en rimlig ambitionsnivå att uppnå under den fasta tid vi har till förfogande.

En grundetablering av ITm5 har som ambition att uppnå en mognad i förvaltningen så att

  • Systemen har en beskrivning
  • Det finns en översiktlig årsplan
  • Grundläggande förvaltningsroller finns beskrivna
  • Processer för fel, problem, ändrings och releasehantering finns i ett grundutförande
  • Arbetsformer för förvaltningsmöten etc finns i en grundbeskrivning
  • Det är en bra grund för att bygga vidare inom er egen organisation för att nå de högre nivåerna. Och det genomför under en fast tid till en fast kostnad där vi stödjer er att genomföra arbetet.

För att nå de högsta nivåerna av it mognad krävs mer än ITm5. Det är en kultur och synsätt och en attityd som inga modeller i världen kan åstadkomma. Det är en värdegrund baserad på en vilja att vara bland de främsta.

De dimensioner i ITm5 baserar sig på flera olika modeller som CMMI, BPM och Cobit5 med flera.