Allting går att sälja med mördande reklam –

– även lagom söt konserverad gröt, skaldade Ulf Peder Olrog på 1940-talet. En text som jag ibland tycker stämmer väl in på IT-branschen. IT har en förkärlek för att hitta på egna begrepp; t ex  IoT Internet of Things eller sakernas internet, BYOD bring your own device, Cloud, BI, Big Data, Big decisions och helst skall det vara på engelska. Stor mängd data låter inte lika klatschigt som Big Data.

Vad innehåller dessa produkter/tjänster? Produktnamnen leder tanken till färdiga implementeringar av funktioner ur ett användarperspektiv, men består av tekniska verktyg som möjliggörare. Viktiga produkter absolut men kan vara vilseledande för den icke tekniskt bevandrade. Redan på 1980-talet fanns möjlighet att koppla upp sig till  DAFA och genom att bearbeta tidseriedata resp regionalstatistiskt data få fram nya rapporter om samhällsutvecklingen. En tidig form av Molntjänst?

About

Lisbeth Hansson har lång erfarenhet av olika chefsbefattningar, senast som CIO på Swedbank Robur. Kännetecknande för de chefsjobb som Lisbeth har haft är att de ofta inneburit etablering av nya organisationer; ansvar, roller, rutiner mm. Verksamhetsområdena har representerat ett brett spektra; juridik, personaladministration, IT, affärsmodeller, sourcing mm. Tidigt 1990-talet ansvarade Lisbeth för att införa en modell för styrning av systemförvaltning på Spadab vilket senare ledde till införande av modellen i FöreningsSparbanken under senare hälften av 1990-talet. Lisbeth Hansson är nu bl a verksam i Dataföreningens nätverk för Systemförvaltning i ett projekt vars mål är Systemförvaltning 2.0.