Hur komplicerat får det bli?

Alla är överens om att man skall organisera och effektivisera, alla är överens om att man skall skapa processer och roller som speglar detta!

Varför är det då så svårt att få det rätt?

Så klart finns det en hel uppsjö med skäl och orsaker till detta, en hel del helt förståeliga som arbetsbelastning och en del mer likt teori om att nazisterna rymde till baksidan av månen. Metoder och liknade saknas inte heller (ITIL, PM3, ISO, PENG, LEAN m.fl.), goda teorier men väl i den blästrande vinden av realitet mer ofta än man vill erkänna en ren skrivbordsprodukt undanstoppat i ett dammigt skåp gömt i arkivet, där man ändå lätt kan hitta det när någon typ av kontrollant för ett certifikat som glömt varför man har men som man absolut inte kan tänka sig (läs: ledningen) bli av med kommer.

Varför det är så kan vi säkert diskutera om länge och väl, men personligen är jag mest intresserad av de företag som befinner sig under 50 personer så kallade små, mikro och solo företag. Hur skall dessa företag kunna dra nytta av alla den erfarenheten som ändå är inbyggd i modeller, metoder, intressegrupper, nätverk med mera för att kunna bygga sitt hus utan att falla i fällan ovan. En fråga som bara blir mer och mer intressant med den explosiva utveckling av olika moln-tjänster som sker. En utveckling som ger mer och mer möjligheter för dessa bolag att dra nytta av systemlösningar som man för tio år sedan bara drömmande kunde titta på. Är det då en intressant grupper eller bara någonting i marginalen? Statistiken säger att de är 99,4 procent av alla företag, har 40 procent av omsättningen och störst möjlighet till förädling (enligt SCB 2012), inga dåliga siffror och just möjligheten till förädling är det som gör mig intresserad!

Men vilka speciella utmaningar har då dess företag, jag hoppa kunna undersöka och hitta en del svar i arbetet med ITm5, välkomna och hoppas att ni vill följa med på resan!