Affär och Teknik

Allt som oftast hör man IT-avdelningen framföra behovet av teknisk kompetens hos företagsledningen för att förstå affären men tvärtom är minst lika viktigt. Om man inte förstår affären kan man heller inte avgöra vilken teknik som skall användas och hur denna skall implementeras. Möjligheten med IT är enorma men för att denna skall komma till rätt användning i just ditt företag är det viktigt att förstå vilken affärsverksamhet och vilket företag som den skall verka i.

Ett speciellt område är vilka risker man utsätter ett företag för vid val av leverantör. Leverantörerna är globala, lagar är nationella.

Ett annat är ekonomiska konsekvenser. Hur ser nettot ut för affären? Vilka tekniska investeringar kan man bära. Ett lågprisalternativ eller en Rolls Royce?

Frågan kvarstår Hur mycket teknik skall egentligen företagsledningen förstå?

 

About

Lisbeth Hansson har lång erfarenhet av olika chefsbefattningar, senast som CIO på Swedbank Robur. Kännetecknande för de chefsjobb som Lisbeth har haft är att de ofta inneburit etablering av nya organisationer; ansvar, roller, rutiner mm. Verksamhetsområdena har representerat ett brett spektra; juridik, personaladministration, IT, affärsmodeller, sourcing mm. Tidigt 1990-talet ansvarade Lisbeth för att införa en modell för styrning av systemförvaltning på Spadab vilket senare ledde till införande av modellen i FöreningsSparbanken under senare hälften av 1990-talet. Lisbeth Hansson är nu bl a verksam i Dataföreningens nätverk för Systemförvaltning i ett projekt vars mål är Systemförvaltning 2.0.