IT-support flyttar hem

Jag och Torbjörn satt för någon vecka sedan och diskuterade vilka konsekvenser som outsorcing kommer att få på IT och vi kom fram till att en hel del interna roller kommer att försvinna. När jag sedan läste vad Johan Magnusson och Elisabeth Stjernstoft säger inser jag att vi glömde en viktig komponent i vår diskussion.

Säkerställandet av beställningskompetens inom IT för den egna verksamheten!

– Kompetensen och förväntan hos användarna har ändrats radikalt. Ändå har it-avdelningen levt kvar i att den ska vara reaktiv och vänta tills beställningen kommer in, säger han.
Johan Magnusson, forskare vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet.

De flesta modeller pratar om roller som Verksamhetskunnig och Driftansvarig (eller liknande termer), men det var först med kraftigt ökad outsourcing som själva beställningskompetens begreppet blev aktuellt. Den kompetensen har sedan placerats på lite olika ställen beroende på organisation, val av modeller, enskilda medarbetares individuella kompetens med mera.

– Helpdesk är ansiktet utåt för it-avdelningen och vägen till användarna. Det är det mest centrala navet. Det som verkligen särskiljer en intern helpdesk från en extern är att den sitter mitt i affären. När det är it-strul så det gör ont i affären så känns det i hela helpdesk.
Elisabeth Stjernstoft, CIO på Apoteket.

Jag tror på outsourcing och molntjänster, det är idag en användbar tjänst för att företag och organisationer som inte har IT som affärsidé. Hanteringen av teknik och medarbetare nischade inom hanteringen av detta är något som man väl kan lägga på andra intressenter för att nå stordriftsfördelar. Men samtidigt måste hanteringen av IT nära verksamheten, som helpdesk och förvaltning, bättre kunna hantera och styra IT stödet för verksamhetsbehovet!

Hur gör man det?

Det finns så klart ett flertal olika vägar att gå men jag tror man skall vara noga med är att skapa förutsättningar att behålla vissa roller internet (bevara kompetens) och vara försiktig med totalentreprenader (inte lägga alla äggen i en extern korg).

Maila mig gärna på knut@itm5.se om du har några tankar om detta.

Artiklar: CS, CS

En Trackback