När den krassa verkligheten möter ledningens illusioner

Det finns ett talesätt som säger ”Uppföljning är bra, men kontroll är bättre”…. Jag har funderat mycket på detta talesätt. Vad innebär egentligen kontroll?

processrollerI många företag och organisationer som jag verkat i och som varit framgångsrika har verksamheten fungerat TROTS organisationen och trots kontroll. Missförstå mig rätt, det är klart att man måste ha kontroll på sin ekonomi, på att man följer lagar och avtal, att man har kontroll på sina risker. Men när man börjar sätta upp styrsystem och kontrollapparater som hindrar kreativitet och utveckling ställs organisationen på prov. Det finns i princip två vägar att gå ifrån här: Anpassa sig och dö den långsamma döden eller bli en subversiv organisation som löser problem genom personliga kontakter och nätverk. Som flyger under radarn. Det är här illusionen uppstår….

Det intressanta är att det verkar inte spela någon roll vilken typ av organisation man har för alla har sina styrkor och svagheter. Hierarkiska organisationer har en tydlig beslutsfördelning men har svårt att anpassa sig till andra hierarkier. Å andra sidan så är det lätt att knyta ihop resurser i en matrisorganisation men beslutsfattandet blir lidande. Sen kan man ju alltid ha en strutsorganisation dvs sticka huvudet i sanden och hoppas att allt blåser förbi….

Min erfarenhet är att processer och processroller kan överbrygga dessa styrproblem. Vad innebär då detta? Processer innehåller steg och arbetsuppgifter. Roller agerar i dessa steg och arbetsuppgifter. Det är inte bundet till organisation, inte ens till den egna organisationen, utan att du kan ha externa aktörer som agerar i olika steg och roller. Och då kan du dra nytta av en hierarkisk organisation för beslut och en matrisorganisation för resurser. Men det kommer med ett pris….

Styrningen blir mer fokuserad på VAD som produceras, inte HUR. Rollerna agera med varandra, kommunicerar, byter idéer, utvecklar varandra. Men det kräver ett klimat där chefer och ledning ÄR en del av processen och smörjer och vägleder, löser upp konflikter, banar väg. Jag har fått uppleva detta, jag hoppas att du också får det.

About

Har arbetat med systemförvaltning sen 1995. Driver arbetet med att utveckla agil livscykelbaserad taktisk förvaltning. Är certifierad både inom Scrum och ITIL