Sämre IT-säkerhet i svenska myndigheter

Man slår nu larm att IT-säkerheten på våra svenska myndigheter har blivit skrämmande låg. Orsaker som nämns är:

  • Dålig intern kompetens genom att driften Outsoursats och där igenom har man fått ett kompetenstapp.
  • Ledningarna anser att det är en teknikfråga.
  • Det finns ingen sammanhållande funktion, vilket leder till dålig överblick.

Riksrevisionen belyste problemet redan 2007, men konstaterar nu att inget åtgärder har vidtagits. De flesta som utrett frågan ser en central funktion som en möjlighet att kom till rätta med problemet.

Jag stödjer tanken om en central enhet, med ansvar för kravställande och revision som myndigheterna och deras leverantörer ska uppfylla inom IT-säkerhet.

Frågan pekar också mot att vi måste lyfta systemförvaltningen närmare verksamheten (se tidigare inlägg).

Artiklar: CS 27 nov 2014 (har tyvärr inte hittat artikeln digitalt), Ny Teknik,